09.2.2011

Когато вечността се ограничава или когато вечността се проявява, или когато вечността проявява своята разумност, трябва да я вложи в една малка форма. Там именно е най-голямото изкуство в света! Изкуството не е в създаването на великите светове – създаването на слънцата и планетите, но в създаването на онези дребни, нищожни форми, дето не виждаме никаква интелигентност. Обаче във всяка форма, колкото и да е малка, има толкова интелигентност, колкото и в човешкото естество.