08.2.2011

Вие сега ще кажете, че въздухът, водата, земята, огънят – това са нищо. Не, земята е живот! Това е най-низшият живот. Водата е също живот. По някой път аз съм ви казвал, че с водата може да се говори. Водата се радва тъй, както и вие се радвате. Вие може да направите с нея следния опит: ако дадете на някой добър човек да пие вода, тя се радва. Това може да проверите с галванометъра – ще видите, че стрелката на галванометъра се мърда, прави известни люлеения, които се предизвикват от нейната радост. Ако пък дадете на някой лош човек да пие вода, водата ще скърби и в стрелката на галванометъра няма да забележите същите люлеения, каквито при радостта.