07.2.2011

Някой път учените хора не признават душата, понеже не я виждат. Пък и религиозните хора някой път не вярват в душата. Понякога ние вярваме само в човешкия ум, понеже той се проявява в мисълта. Ние можем да познаем човешката душа по човешкото сърце. Там, дето има душа, има и сърце. Думата сърце не е толкова сполучлива, защото показва постоянните промени. Да обичаш човека, това значи той да може да расте и да се развива под твоята обич. Без Любов не може да има растене и развиване.