06.2.2011

Някой път аз казвам, че волът е интелигентен. Като казвам, че волът е интелигентен, подразбирам, че е интелигентен като вол. Но подразбирам още, че ако му се дадат условия като на човек, и той ще се прояви тъй, както и човекът. Като казвам, че мушицата е интелигентна, подразбирам, че ако ? се дадат условия като на човек, и тя ще се прояви тъй, както и човекът. Ако на човека се дадат условия като на един ангел, и той ще се прояви като ангел. Или ако му се дадат условия като на Бога, и той ще се прояви като Бог. В условията е всичкото! Че какво се разбира под „Бог“? Да си Бог не значи, че трябва да запалиш света. Да бъдеш Бог, подразбирам да можеш да твориш, да разбираш законите на Любовта. Едно от качествата на Бога, това е Любовта.