03.2.2011

Съвременните хора имат едно материалистическо схващане – те считат водата безсъзнателна, като материя само. Обаче според онова окултно съзнание водата не е само материя, тя не е само и живот, но тя е още високо интелигентна и разумна.