02.2.2011

"Сега вие говорите за въздържание. Аз не вярвам във въздържанието. Да се въздържа човек – това е престъпление. Новата религия отхвърля въздържанието. Ние казваме: „Пий!“ – Но какво? – Вода. Водата, която Бог първоначално е създал – пий от нея, но онова, създаденото вино, създадената ракийца – пази се от тях. Ние не казваме: „Въздържай се!“, но казваме: „Пий!“ Като пиеш вода, нямаш нужда от ракия; щом се въздържаш от вода, ще пиеш ракийца."