01.2.2011

Лозето е емблема на духовния живот, който съдържа в себе си условия за прогрес и развитие. Лозата се отличава с качеството да пуща надлъж своите клонища. Нейните корени са по-къси, а клонищата ? са по-дълги, докато у другите растения има една съразмерност между корените и клонищата: колкото са по-дълги корените, толкова и клонищата. У лозата пък е обратното. Тя се взема изобщо като емблема на живота. Затова Христос казва: „Аз съм лозата.“ Той не казва: „Аз съм крушата или ябълката, или смокинята, или маслината“, а казва: „Аз съм лозата, а вие – пръчките.“ Христос е разбирал много добре естествените науки.