31.1.2011

Внушенията се дължат и на хората от Земята, както и на ония грешни души, които са заминали за онзи свят, но като грешни те не са могли да отидат далеч от Земята, а остават да се движат между Небето и Земята, в състояние на пихтии, които лесно се вмъкват в телата на хората и на онзи свят. Такива грешни същества ги наричат вампири или вампирясали хора.