30.1.2011

Не е достатъчно само да се констатира болестта, трябва да се знае причината на тази болест... Изследванията на най-новите лекари са показали, че причината на всяка болест се дължи на човешката мисъл... Човек трябва да постави в ума си положителна мисъл – че той е създаден здрав, следователно всяко болезнено състояние не се дължи на нищо друго, освен на мисълта, която човек е допуснал в ума си, че е болен. Бог е създал човека да бъде здрав, а не болен. Щом е здрав, той ще може да се освободи от всички ония внушения, които хората са му внушили.