29.1.2011

Докато Господ ви дава здраве и богатства, вие сте съгласни с това, доволни сте. Щом ви даде болести – не сте съгласни, ставате на друго мнение. Коя е причината за това раздвояване? Благодарение на болестите е започнало да се изучава човешкото тяло. Това, което знаем за човешкото тяло, се дължи на болестите. Благодарение на болестите са направени днешните открития. Болестите, болезнените състояния, са признак на това, че човек минава от едно състояние в друго.