26.1.2011

По някой път изпитанията в живота идат, за да опитаме силата на човешкия живот. Невидимият свят, за да ви изпита колко сте силни, ще ви накара да направите ред погрешки, че да ги изправите в едно кратко време. Или ще ви натовари с една чужда карма, с погрешките на хората, за да ги поправите, да покажете колко сте умни.