25.1.2011

Сега съвременните хора протестират и казват: „Защо са дошли страданията върху нас?“ Аз пък задавам въпроса защо ние причиняваме страдания на други същества? ... Питам: кой създава страдания на нас, разумните същества? Половината страдания са наши, а половината страдания са на дявола. На много от страданията, които ние сами си създаваме, дяволът се чуди.