24.1.2011

Ние, разумните хора в света, трябва да уповаваме на това, което имаме в себе си, на интуицията, която имаме в себе си и която ни свързва с невидимия свят. Ние говорим за онзи свят, като че нямаме нищо общо с него. Обаче интуицията е във връзка с невидимия свят, в който може би след хиляди години ще влезем. Като влезем в този свят, тогава ще го проверим. Тогава онзи свят ще стане факт за всички.