23.1.2011

Всеки трябва да знае, че е дошъл на Земята с една строго определена цел. Кое е най-важното за човека? – Да намери защо е изпратен на Земята и да свърши дадената му работа... Навсякъде трябва да съществува този закон: висшето да ограничава низшето. Следователно успехът на човека зависи от подчиняване на низшето му съзнание на висшето в него. Всичкото нещастие на човека седи в това, когато висшето му съзнание се подчинява на низшето. Ние можем да разрешим този въпрос практически по следния начин: човек трябва да влезе в себе си, да познае какъв е Божественият план, какво му е дадено да свърши. Дойде ли до това положение, той никога няма да бъде в стълкновение с висшето в себе си.