22.1.2011

Аз правя сега следната аналогия: всички бурни страсти, всички противоречия в живота – това са неблагоприятните условия. Те трябва да се премахнат и да дойдат онези меки, тихи влияния, които са подобни на първите слънчеви лъчи. Само тогава ще можем да мислим правилно. Всички ние трябва да утихнем, да станем тихи и спокойни в душата си. Когато Христос седна в лодката със Своите ученици и навлезе в Генисаретското езеро, как укроти бурята, която се яви? Той простря ръката Си и повели на вятъра да утихне. Затова, когато нашето море се развълнува, прострете ръката си върху вашия ум и кажете: „Защо трябва да скърбя? Господ не скърби, ангелите не скърбят, само малките деца скърбят, само малките деца плачат.“