21.1.2011

Когато разглеждаме Любовта окултно, разглеждаме я като основа, в която се развива животът и от която той черпи своите сокове. А животът е необходим, понеже корените на нашия разумен живот са вложени в него. Умът не може да се развива правилно, ако животът не расте правилно. В такъв случай ако животът не се развива правилно, страстите се развиват, а те спъват човека. Ще кажете: „Тогава да нямаме сърца!“ Не, страстите са изопачаване на човешките чувства.