19.1.2011

Всички клетки на един разумен човек трябва да бъдат разумни. И докато хората не почнат да мислят с краката си тъй, както с главата си, светът няма да се оправи. Аз мисля, че в света ще дойде една раса, на която и краката ще мислят, както и нашите мозъци. Питам тогава: краката ще ходят ли по земята? Не, няма да ходят.