18.1.2011

Най-хубавото нещо е човек да има воля. Под думата воля разбирам да има човек душа.