16.1.2011

Само хората на постоянството, на великото търпение могат да намерят Истината. За Бога се казва, че е дълготърпелив. Защо? Велика философия се крие в тия думи! Като станем като Бога търпеливи, само тогава ще разберем тази философия. Като казвам „търпение“, не подразбирам да носим неволята на света, но всяко нещо, което носим, да ни радва.