15.1.2011

"Гледам по вашите лица една черта на песимизъм, много сте остарели, много сте сериозни. Ще напуснете вашата сериозност! Под думата „сериозен човек“ разбирам: човек трябва да мисли. И в мисълта човек трябва да е радостен! Той трябва да се радва, че може да мисли. За три неща ние трябва да се радваме: ние трябва да се радваме, че можем да мислим; ние трябва да се радваме, че можем да чувстваме; ние трябва да се радваме в дадения случай, че можем да постъпваме, както намираме за добре."