14.1.2011

Да обичаш някого, значи, че ти не можеш да живееш без него. Това е обич, това е вътрешният смисъл на обичта. Щом мислиш, че и без него можеш, ти не го обичаш… И когато казваме, че Бог е Любов, ние разбираме туй, великото, абсолютното, без което не може да се живее, нито може да се мисли, нито може да има свобода.