13.1.2011

В религиите, когато представят Бога, представят Го такъв, какъвто не е. Няма Същество, което да е било по-изопачено представено, в по-изопачена форма, отколкото образът на Бога. Как ли не са Го представяли! Изучавайте само историята и ще видите какво са мислили, какви изопачени образи са създали.