12.1.2011

Във физическия свят частта никога не може да бъде по-голяма от цялото. В духовния свят обаче частта може да бъде по-малка от цялото, може да бъде равна на цялото, а може да бъде и по-голяма от цялото. Как ще разберете това нещо? Това е парадокс, това е абсурд!