10.1.2011

В миналата си беседа казах, че няма движение в Природата, но има само някакво мърдане. Някои не са ме разбрали добре. В света има движение, но то е само частично, тъй го разбирам аз. Всичко в това безпределно пространство не се движи – ако цялата вечност, ако цялата Вселена, ако целият Космос се движи, накъде ще отиде това? Толкова повече, че всичкото пространство е изпълнено с една субстанция… Когато се говори за движение, подразбирам промяна на формите. Само там има движение. Движението всякога подразбира нов живот или то е признак на някакъв нов свят, който се заражда.