09.1.2011

Същественото в живота, това е разумното, това е светлината. От това гледище във Вселената няма абсолютно никакво движение. Това нещо може да ви смути малко. Ще кажете: „Как във Вселената няма движение? Аз ходя от едно място на друго…“ Във Вселената има само едно малко мърдане. Всяка частица се мърда на мястото си. Тя трепти и никъде не отива.