07.1.2011

Любовта на Бога към всички същества е еднаква. Туй е общ закон, това е един постулат. Разликата е в това, че всички същества не използват еднакво Божията Любов. Понеже Любовта съставлява база на Божията Мъдрост, то в степените на Любовта се проявяват и степените на Мъдростта. Има степени на Любовта, има степени и на Мъдростта, има степени и на Истината.