06.1.2011

Казва Писанието: „Бога никой никога не е видял.“ В този стих има едно противоречие. Йоан на едно място казва: „Как можем да любим този, когото не сме видели?“ Има една любов на виждане, има и една любов, която съществува и без виждане.