04.1.2011

Нашата Земя пътува из пространството като един голям параход, и то с много голяма бързина и движение, които не усещаме. При това пътуване из пространството ние дохождаме в съприкосновение с други слънчеви системи, които по развитие се намират в по-висок стадий на интелигентност, отколкото всички досегашни слънчеви системи, през които сме минали. Ето защо ние с право казваме, че Земята ще се измени, както и цялата Слънчева система, и ще дойде до по-високо стъпало на развитие. Защо? Защото е във връзка с по-велики сили, които действат в тези невидими за нас слънца.