03.1.2011

Като се е отделила от Земята, с това Луната е намалила нейната скорост – да не се движи толкова бързо... Второто положение, втората функция на Месечината е, че всички онези нечистотии, които хората имат, даже и най-престъпните им замисли и желания, Луната ги е намалила 75 на сто. В това отношение тя поглъща нечистотиите на Земята. Ако не беше Луната, хората щяха да имат престъпления сто на сто, а сега Луната поглъща 75 на сто от престъпленията им, а оставя само 25 на сто. Като се създаде втора луна, на Земята няма да има никакви престъпления – хората ще бъдат свободни от престъпления. Когато дойде втората луна, тя съвършено ще уравновеси движението на Земята.