02.1.2011

Аз не искам да оставя във вас мисълта, че в света няма нищо реално. Всичко в света е реално, само че в едно отношение реалността е вечна и неизменна, а в друго отношение – временна и преходна. Или с други думи казано: в света има две посоки на движение – възходящо и низходящо. В едното състояние, което е състояние на тъма, низходящото състояние, се раждат скърбите, страданията, мъките, болестите, всичките несполуки, неблагодарността – всички лоши прояви. А в другото, дето е Духът на благостта, Бог, за Когото се казва, че е благ – тази посока е възходяща, тя определя стремежа на човешкия дух към Бога.