30.12.2010

За този маг, който е в безсмъртието на живота, и най-големите вълни на живота са само едно приятно наслаждение. Той седи горе над вълните и колкото по-големи са вълните, толкова по-добре за него. Той като се качва над тия вълни, може да си играе с тях. Той може да си играе и с ветровете, които донасят тия вълни. Този маг – човекът на Добродетелта, като влезе в огъня, и с него си играе – огън не го гори. Огънят за него е само условие за чистене. Вие ще кажете: „Това са само поетически изречения...“