29.12.2010

Вие трябва да схващате Христа като възвишена, абсолютна Добродетел, приложена в домовете ви, във вашия индивидуален живот. Схващате ли Христа така, вие ще имате Неговото присъствие в себе си. Знаете ли какъв ще бъде тогава вашият живот? Вие всички щяхте да бъдете алхимици. А знаете ли какво значи алхимия? Алхимикът е маг. Смъртта не може да хване този алхимик, този маг, за гушата и да го души. Този маг е свободен от всякаква сиромашия и страдания.