28.12.2010

Всичките плодни дървета, житото, царевицата – всичките се жертват, за да придобият някоя добродетел. Всички се жертват за нас – разумните същества, направени по образ и подобие на Бога, а ние ходим и много малко вършим. За пример, колцина от вас могат да приложат това, което ви говоря? Ако един приложи нещо, не съм загубил.