27.12.2010

Когато минавате от един свят в друг, като мислите за Бога, казвате: „Аз не се интересувам от светския живот, няма да се интересувам.“ Но аз се интересувам и от светския живот, интересувам се от духовния живот, интересувам се и от Божествения живот – за мене е еднакъв. Бог е и на Земята, и в духовния свят. За мене всичките светове, които Бог е създал, са еднакво ценни и еднаква цена им давам.