26.12.2010

Казват, че Христос никъде не е учил. Други казват, че Той се учил в Египет, Индия и др. Не, великите Учители изобщо не се учат на Земята. Някои от тях ходят, може би само за пет-шест години, на Слънцето да се учат, и после идват тук, на Земята. Ако някои казват, че великите Учители се учат тук, на Земята, те са много прости хора.