25.12.2010

Христос дойде на Земята, за да донесе на хората една наука, с която да им покаже как да живеят, за да се обновят във всички направления. Не само духовно, не само за онзи свят, но и за този свят. Той донесе идеята за братството, че всички хора да се смятат братя помежду си. Той казва: „Един е вашият Отец, затова не считайте, че имате много бащи.“