21.12.2010

В основата си всичко в света живее, няма мъртва материя. Мъртва материя съществува само за невежите хора, които не разбират устройството на Вселената, които изведнъж разрешават въпросите и казват, че известни вещи са живи, а известни – мъртви. Всъщност не е така. Желязото живее тъй, както и човекът живее... Желязото чувства скърби и радости тъй, както и човекът... Желязото може да се отрови тъй, както и човекът може да се отрови. Желязото може да се екзалтира тъй, както и човек може да се екзалтира. То може да възприема всички промени, които стават в човека.