20.12.2010

Аз няма да кажа, че живият Христос иде отвън, но Неговата светлина прониква навсякъде. Няма животно в света, което да не чувства Неговата Любов. Има известна мъртва материя, която още не е почувствала Любовта на Бога, но тя тепърва ще я почувства. Всички живи същества, които имат любов в себе си, ще почувстват тази Любов. Тогава ще се създаде един нов организъм, едно ново тяло. Старото ще изчезне, ще мине, а новото ще се трансформира като буба.