17.12.2010

Не роптай, че се е запалило сърцето ти. Като дойде Любовта, благодари, че си се запалил от четири страни. Няма нищо лошо в това! Щом реагираш в Любовта, ти ще си създадеш най-голямото нещастие. Щом искаш да се освободиш от Любовта, ще дойде най-голямото нещастие. Никога не се старайте да се освободите от Любовта. Освободете се от вашите криви разбирания, от вашите криви постъпки, криви мисли, криви чувства, но от Любовта – ни помен от мисъл да се освобождавате. Това е най-свещеното! Че Бог, Който ви е посетил, ако Той ви напусне – това е смърт.