14.12.2010

"Бракът подразбира една велика Божествена идея, която може да се приложи само с един свещен трепет, и то тогава, когато хората придобият това единство; когато мъжът и жената не гледат един на друг с пренебрежение. Друга картина трябва да изпъкне в умовете на хората – да знаят, че са изпратени на Земята като спасители на човечеството, като творци на новото в света."