13.12.2010

За в бъдеще аз бих желал хората да постъпват по следния начин: някой млад човек, като срещне някоя млада мома, която го харесва и иска да се ожени за него, да ? каже: „Аз вече съм престанал с такива суеверия, за такава мома не се женя.“ И момата, като срещне някой млад момък, да каже: „Аз за такъв момък не се женя.“ Що е женитбата в света? Женитбата първоначално е представлявала една разумна връзка, едно разумно отношение. Ако мъжът има една другарка, тя трябва да е такава, че да го подига в живота, а не да му тури един юлар и да го потиква с него напред. Този юлар се среща навсякъде.