11.12.2010

Често съм се спирал върху смъртта. Аз не говоря за смъртта на Земята. Има една смърт, през която човек може да мине, още докато е на Земята. В този смисъл да умре човек – това значи да отстрани от себе си всички отрицателни качества. Това значи да се отрече човек от всички свои деди и прадеди, да се отрече и от себе си. Ако може да се отрече и да умре заради тях, той е умрял заради един стар живот.