10.12.2010

Казвате: „Да се любим един друг!“ Разбирате ли какво нещо е Любовта? Любовта трябва да се изрази с едно велико, свещено чувство, и тогава да изпратим заедно моето свещено чувство и вашето свещено чувство из цялата Вселена. Но ако моето свещено чувство и вашето свещено чувство не са пробудени, как ще дойде Любовта?