09.12.2010

Природата представлява една съвкупност от всички разумни Същества. Те направляват сегашния Космос. Това аз наричам разумна Природа. Деятелността на всички тия Същества е така разпределена, че всяко Същество знае как да работи, какво да работи и по кое време да работи. Тези съвършени Същества по някой път могат да направят някои малки погрешки, които науката нарича „изключения“, а аз наричам опущения. Тези Същества, макар и съвършени, имат какво да учат, а при това учение те могат и да сгрешат нещо... Тези Същества са толкова деятелни, че каквото и да стане, каквато и погрешка да стане, в края на краищата те я изправят. Те бързо изправят нещата с един магически жест. Тези погрешки идват по закона на свободата, понеже всички ние трябва да живеем в свободата.