08.12.2010

"Казват за някой човек: „Той е отличен човек, идеите в него са постоянни, не се менят; постоянен човек е той.“ – Аз съжалявам хора, у които идеите не се менят. – „Ама той има стари идеи.“ – Аз съжалявам тия хора, у които идеите са стари! Бог, Който е толкова велик, Който постоянно твори, Който е създал великия Космос – всичко в Него всеки ден, всяка минута се мени. И Слънцето всеки ден се мени. Това Слънце, което видяхме вчера, днес не е същото. В тази промяна именно има един обновяващ живот, една вътрешна красота и интелигентност. Следователно в сегашния бит на Космоса са влезли по-разумни Същества, отколкото са били по-рано."