07.12.2010

Гневливият човек трябва да се превърне на един горещ, любещ човек. Този човек, който се гневи, той може да люби много силно, той може да обича интензивно. Той трябва да трансформира своята енергия от гняв в любов. Всичко, което имаме в себе си, колкото и да е отрицателно, то е едно благословение. Не ви казвам, че трябва да корените злото, но казвам, че трябва да използвате всичко в света за добро. И Писанието казва: „Всичко, което се случва на онзи, който люби Бога, съдейства му за добро.“