06.12.2010

Месечината я харесвам само в едно отношение – тя е екран, на който се пращат човешките мисли и желания, да стават явни. Да приличаме на Месечината – мисълта ни да бъде ясна. Хубаво е да приличаме на Слънцето – трябва да имаме онази енергия, която Слънцето изпраща.