05.12.2010

Любовта не може да говори прямо на сегашния човек, тя говори на човека само по един начин – чрез живота. В живота пък има движение, затова животът говори на човека по два начина: чрез езика на Земята и чрез езика на Слънцето. Езикът на Земята е наречен език на страданията, а езикът на Слънцето е наречен език на радостите.