04.12.2010

Някои казват, че са верующи. За да познаеш дали един човек е верующ, той трябва да има едно вътрешно, а не външно схващане за Бога. Защото всеки човек, който има едно външно понятие за Бога, той е идолопоклонник, той е човек от една стара култура. Щом човек има една външна форма, външен образ за Бога, и мисли, че Той може да го наказва, такъв човек е идолопоклонник. Казвам: вие ще познаете верующия, когато е болен, когато е на смъртно легло. Ако роптае, когато е болен, той няма никаква вяра.