02.12.2010

Истинско знание е това, което изтича отвътре на човека и изисква външни условия, за да се прояви. Знанията трябва да изтичат от човешкия дух, т.е. трябва да излизат от вътре на вън. Външните условия са пак от Бога. Бог е мислил дълго време отвътре, после се е проявил навън. Така и ние, когато мислим дълго време отвътре, после се проявяваме навън.